Skip to content
Home » Business

Business

รถ-forklift

ลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน คุณเองก็ทำได้

บริษัทของคุณมีกำไรเมื่อพนักงานปลอดภัยและสูญเสียเมื่อพนักงานเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรม สวมใส่อุปกรณ์อย่างเหมาะสม และได้รับการปกป้องจากสถานที่ทำงานที่เป็นอันตราย พวกเขามักจะรู้สึกถึงความไว้วางใจและความภักดีในระดับที่สูงขึ้น ความไว้วางใจที่มากขึ้นจะทำให้มีสมาธิมากขึ้น มีขวัญกำลังใจสูงขึ้น หมุนเวียนน้อยลง และใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้น ในสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย… Read More »ลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน คุณเองก็ทำได้